Geplaatst op 16 februari 2012
Alle betrokkenen bij de uitwisseling gaan op dagexcursie naar het milieu- en natuurcentrum Het Heempark in Genk. In dit kleinschalig model van het vroegere agrarisch landschap nemen de leerlingen deel aan 3 activiteiten: vetbollen maken, natuurwandeling/doedabos en soep maken van lokale groenten. Er wordt een videoverslag gemaakt van deze workshops voor onze partnerschool in Zambia. Met deze school in het zuiden werken we ook rond het jaarthema. FOTO