Geplaatst op 15 oktober 2015
In de eerste weken van oktober hebben al onze klassenleraren met veel zorg en betrokkenheid activiteiten van het project ‘Kijk, ik kan zonder scherm(tijd)!’ begeleid bij al onze leerlingen. Vanuit twee van de waarden van onze school – respect en creativiteit – vinden we veilig en respectvol omgaan met sociale en digitale media belangrijke sociale vaardigheden.

Onze vakleraren godsdienst plaatsten het geheel aan projectactiviteiten tegen de achtergrond van de Rechten van het Kind: recht op informatie, spel, privacy, identiteit en eigen mening. De vakleraren techniek integreerden het avontuurlijk serious game over online privacy en identiteit van Child Focus – Master F.I.N.D. – in hun lessen. Vorig schooljaar kropen de leerlingen van het Talentenuur MultiMedia reeds in de huid van de webdetective van dit educatief spel naar aanleiding van onze deelname aan de eSafetywedstrijd ‘Wie ben jij online?’. We behaalden de eerste prijs in deze wedstrijd: een bezoek aan een pretpark voor de deelnemende leerlingen, een laptop voor de begeleidende leraar en een nascholing over mediawijsheid voor alle teamleden.

Dit schooljaar gingen alle klassenleraren van het 1ste leerjaar A aan de slag met de methodieken rond cyberpesten in de lessen Sociale Activiteiten. Als eye-opener gebruikten de klassenleraren de resultaten van de digitale enquête over de ervaringen van de leerlingen over cyberpesten. In de B-stroom loodsten studenten Informatica van de lerarenopleiding UCLL de leerlingen door de projectactiviteiten tijdens ons jaarlijks samenwerkingsproject ‘Oktober: ICT-tools-maand’. De studenten digitaliseerden ook een aantal van de methodieken.

Leerlingen doen groeien tot verantwoorde mediagebruikers, vraagt om het bewaken van de leerlijn ‘mediawijsheid’. Tijdens de projectdag van 6 oktober werkten de klassenleraren van het 2de leerjaar A- en B-stroom voor het 2de jaar op rij met het zelf ontwikkeld lespakket ‘eSafety first!’. De leden van het ICT-team van onze school ondersteunden bij de ontwikkeling en de uitvoering van deze activiteiten.

In het kader van dit project werken we ook samen met de VAD. Alle leerlingen van de school vullen de enquête over middelengebruik in. Op basis van de resultaten van onze leerlingen over de luiken ‘gamen en gokken’ plannen we verdere projectactiviteiten rond ‘gamen’ in het 2de of 3de trimester.

Leerlingen een bewuste en kritische houding aanleren ten opzichte van nieuwe media is niet enkel een bezorgdheid in de middenschool H. Hartinstituut. Het project ‘Kijk, ik kan zonder scherm(tijd)!’ is een samenwerkingsproject van de scholengemeenschap Sint-Michiel Bree-Bocholt-Meeuwen-Peer en Atheneum GO! Bree. Cera sponsort dit project.

2015-10-06 Projectdag 1A
2015-10-06 Projectdag 1A
2015-10-06 Projectdag 1A
2015-10-06 Projectdag 1A