Geplaatst op 17 december 2015
Afgelopen week vond de eerste projectweek plaats voor de leerlingen van 1B. Er stonden talrijke activiteiten en lessen gepland rond het thema ‘Feesten in december’. Zo hebben de leerlingen een aantal feestelijke activiteiten gedaan, zoals digitaal kerstkaarten maken, Sint-Vincentius Bree bezocht en informatie gekregen over het kerstfeest, het Suikerfeest en het sinterklaasfeest. De leerlingen hebben van restjes oude kaarsen nieuwe gemaakt, hun eigen kerstboom geboetseerd, hebben een heerlijk kerstgebak gemaakt en zijn zelfs gaan schaatsen op de schaatsbaan van Bree. Ze maakten ook kennis met enkele bekende en minder bekende kerstverhalen die voorgelezen werden door enkele oud-collega’s van onze school.

Het hoogtepunt van de projectweek vond plaats op vrijdag 11 december. Klas 1Ba en 1Bb brachten toen een bezoek aan Winterland Hasselt. Ondanks het druilerige weer, zat de sfeer er goed in. We hadden veel plezier in het Christmas Hotel waarin we allerlei hindernissen moesten overwinnen. Verder was het ook lekker griezelen in het spookhuis met verschillende enge figuren die de leerlingen deden schrikken. Ook brachten we een bezoekje aan het huis van de Kerstman. Samen met zijn 432-jarige nar werden we er warm onthaald en kregen alle leerlingen een klein presentje. Tot slot moesten de leerlingen nog enkele opdrachtjes uitvoeren en mochten ze genieten van iets lekkers. Het was een geslaagde vrijdagnamiddag én een geslaagde projectweek!

2015-12-14 1B projectweek
2015-12-14 1B projectweek